Allah hər kəsin dualarını qəbul edir

Allah şükür edənlərin nemətini artırır

Təvəkkül və təslimiyyətin ardındakı sirlər

Hər hadisədə xeyir vardır

Hər çətinlikdən sonra bir asanlıq vardır

Allah inkar edənlərin şüurlarını bağlayır

Allah Ondan qorxub çəkinənlərə şüur açıqlığı verir

Yaxşılıq edən qarşılığında yaxşılıq görər

Möminlərin simasında nur, inkar edənlərin smasında isə zillət olur

Allahın günahlardan keçməsinin sirri

Xeyirxahlığın və gözəl sözün təsiri

Allahın insanlara genişlik verməsinin sirri

Mübahisə etmək gücün azalmasına səbəb olur

Qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar

Şeytanın hiyləsi zəifdir

Çoxluğa tabe olmaq insanı doğru yoldan azdırar

Nemətin verilməsi və alınmasındakı sirlər

Elçiyə itaət Allaha itaətdir

Az sayda mömin çox sayda sayda inkarçıya qalib gələ bilər

Allah şərik qoşmadan iman gətirdikdə din əxlaqını hakim edir

Əslində dünya həyatı çox qısadır

Allah inkar edənlərin qəlblərinə qorxu salır

Hikmət və təsirli danışıq qabiliyyəti Allah Qatından verilən nemətdir

İnsan düşüncə və niyyətinə görə də sorğu-suala çəkiləcəkdir

Qəlblərdə sevgi yaradan Allahdır

Möminlərlə inkar edənlərin ölüm formaları fərqlidir

Namaz qılmaq insanları pis əməllərdən çəkindirir

Allah yolunda öldürülənlər ölü deyildir

Güc və qüdrət Allah Qatından verilir

Allah yolunda xərcləməyin hikmətləri

Doğru yola yönəlmənin sirri

Nəfs insana bütün gücü ilə pisliyi əmr edir

İnsanlara bolluq və zənginlik verilməsinin sirri

Allahın inkar edənləri dərhal cəzalandırmamasının sirri